Nu har vi startat snökanonerna – senaste nytt från konstsnöarenan.

Under decembermånad har ett arbetet pågått för att slutföra etapp 1 som omfattar 2,5 km långt längdskidspår med elbelysning. Vår grävare Ola med personal har veckorna innan jul grävt ca 1,5 km dike som skall härbärgera vattenrör, elkablar och elstationer för snökanoner och elstolpar med belysning.

Vi visste att uppdraget inte var enkelt då hål 17 och 18 är hårt ansatt av vatten som rinner ner från Ljuskärrsberget och skapar nästan en underjordisk sjö, något som golfspelare sommartid märker av tydligt. Vår huvudleverantör har inför grävningarna gjort en bedömning och analys för att på så sätt rekommendera den ”rätta” utrustningen som krävs för vår arena. Tyvärr så kan vi konstatera att den första planen med nergrävda el och vattenstationer inte alls skulle fungera då vattennivåerna i diket var alldeles för höga. Vi var då tvungna att snabbt se över skisserna och lyfta upp alla stationer ovan mark vilket innebar i praktiken nya beställningar med nya leveranstider som följd. I väntan på att dessa nya stationer skall dyka upp i den senare delen av januari så beslutade vi att upprätta en tillfällig lösning så att vi kommer i gång. Vi längtar ju alla till att åka skidor.

Idag (6 januari) så startade vi upp två snökanoner som vi tillfälligt lånat in för att snabbt komma igång med snöproduktionen. Snökanonerna fungerar på samma sätt som förra vintern med dränkbara pumpar som denna gång placerats i sjön vid hål 6 på 9-hålsbanan. Vi kommer att snölägga delar av 9-hålsbanan för att inte störa det pågående gräv- och installationsarbetet på drivingrangen, hål 18, 17, 16 och 15.

Väderprognosen säger att vi kommer ha kyla fram till onsdag nästa vecka och vi kommer köra på förfullt för att i mitten av veckan påbörja utkörning och spårdragning med vår nya pistmaskin.  Hade kylan kommit tidigare under jul och nyårshelgen hade vi redan varit igång med den tillfälliga lösningen men fick tyvärr vänta fram tills nu.

Vi kommer fortlöpande hålla alla uppdaterade på vår facebooksida – Saltsjöbadens KonstsnöArena. Glöm inte att gilla oss på facebook.

Glada hälsningar från Saltsjöbadens IF och Saltsjöbadens Golfklubb.