Hur långt har vi kommit med snöläggningen

Vi försöker hela tiden hålla alla uppdaterade hur långt vi kommit med snöproduktionen och utrullningen av den nya snöbädden. Så här kommer en statusuppdatering som vi förnyar efterhand som förändringar har skett.

På bilden nedan kan ni se den blåa linjen som visar natursnöspår som inte är maskinpreparerade, den gula linjen är konstsnö som är utkörd men inte preparerad och när vi väl har börjat dra spår så visar vi detta med en grön linje. Vi har en snöhög som kommer att köras ut under torsdagen och vi försöker att koppla ihop konstsnön närmast parkeringsplatsen, vid start och mål (längst ner i hörnet på bilden)

Senaste prognosen vi nu har från SMHI är att vi på lördag morgon på nytt får minusgrader och då startar vi kanonerna igen, sen blir det lite blandat med temperaturen. Vi står redo att starta och stoppa när det behövs under förutsättning att vi får minus 2 grader i några timmar framöver.

Hoppas ni tycker denna information ger en tydlig bild av läget just nu – 26 december 2018