*HITTA ALLTID SENASTE UPPDATERINGEN PÅ VÅR FACEBOOKSIDA - SALTSJÖBADENS KONSTSNÖARENA*    *VILL DU HJÄLPA OSS ATT LYSA UPP ARENAN? BLI EN STOLPSPONSOR*

Trivselregler & Allmänna villkor

Trivselregler på Saltsjöbadens Konstsnöarenan

Varmt välkommen till vår arena och vi hoppas du kommer att trivas hos oss. Nedan följer ett antal trivselregler som vi använder oss av, först några lokala och sedan Svenska Skidförbundets rekommendationer.

Lokala trivselregler på arenan

 • Spåravgift gäller inom markerat område och inkluderar både konstsnöspår och naturspår. Gränsen ligger mellan drivingrangen och hål 18. Gränslinjen går mellan golfhuset ner till utlagsplatserna på drivingrangen (motsatt sida från parkeringen).
 • För säsongskort erhålls en knapp som skall sättas fast och vara synlig under hela vistelsen. För dagkort skall swichbetalning i telefonen kunna uppvisas eller kvitto från betalautomaten.
 • ALL ÅKNING SKALL SKE I DE SPÅR SOM ÄR DRAGNA AV SKOTERN ELLER PISTMASKINEN. Ingen skidåkning i den fria terrängen i egna spår då vi befinner oss på en golfbana med känsliga områden såsom greener, tees samt fairways
 • Följ åkriktningsanvisningar som finns uppsatta utmed banan. Efter drivingrangens slut svänger spåren höger utmed hål 18.

Trivselregler från Svenska Skidförbundet

 • All skidåkning sker på eget ansvar. Välj skidspår/leder utifrån din egen kunskapsnivå och erfarenhet.
 • Visa hänsyn mot andra åkare. Gör dem uppmärksamma på att du vill passera. Den som kommer bakifrån har alltid väjningsplikt. Var särskilt uppmärksam där skidspår/leder går ihop eller korsar varandra.
 • Hjälp andra som råkat ut för en olycka eller behöver hjälp på annat sätt.
 • Gå alltid åt sidan när du stannar i spåren.
 • Stanna inte i onödan där sikten är begränsad exempelvis är det särskilt olämpligt att stanna bakom krön, kurvor och brantare utförsbackar.
 • Respektera anvisade åkriktningar.
 • Anpassa farten. Se till att du kan stanna för oförutsedda hinder. Tänk på att underlagets egenskaper förändras i olika väderlek.
 • Visa respekt för naturen. Stör inte djuren, skräpa inte ner.
 • Anläggningens terräng-/spårfordon och andra fordon kan förekomma i skidspåren/lederna även under öppettider.
 • Anmäl till personalen om du upptäcker något hinder, fara eller olycksfall.
 • Tävling får ej genomföras utan tillstånd av ansvarig personal.
 • Det är skidåkarens ansvar att känna till reglerna. Följ samtliga skyltar och anvisningar för skidåkning. Brott mot reglerna beivras.
 • Berusade eller drogpåverkade personer avvisas. Alkohol och droger försämrar omdöme och prestationsförmåga vilket ökar riskerna för alla som vistas inom anläggningen.
 • Skadad eller förlorad utrustning ersätts ej.
 • Spårkortet är personligt och får inte överlåtas. Överlåtelse kan medföra att kortet makuleras. Personer som försöker åka utan personligt eller giltigt spårkort kan avkrävas en kontrollavgift.
 • Dag- och flerdagarskort gäller för det eller de datum som angivits på kortet. Säsongpass gäller från säsongens början till och med fastställt slutdatum. Brukaren ska kunna bevisa att han/hon är rätt innehavare av kortet. Kortet skall vid begäran kunna visas upp vid manuell kontroll. Förlorat eller trasigt kort ersätts ej utan aktuellt kvitto.
 • Bra att veta är att det under vissa väder- och snöförhållanden är bättre att inte röra snön (exemelvis pista eller spåra) än att bearbeta den med prepareringsutrustning. Därför kan du mötas av spår som inte alltid verkar optimala.
 • Kontrollera prognoser för kyla och väderlek på t.ex. www.smhi.se
 • Gå in på www.skidspar.se som informerar om lämpliga skidspår. I dagsläget finns information om fler än 1 500 spåranläggningar.

Ha en trevlig tur och njut av skidåkningen!

Allmänna Villkor

Som kund till Saltsjöbadens Skid- och Friluftscentrum AB kommer dina personuppgifter att registreras i vårt kundregister. Uppgifterna används av oss och våra ägare (Saltsjöbadens IF och Saltsjöbadens GK ) för fakturering, leveranser av tjänster, m.m., och som underlag för statistik och marknadsföring.

Marknadsföring kan ske via post, telefon eller på annat sätt. Erbjudanden från våra samarbetspartners lämnas normalt direkt från oss eller någon av våra ägare. Dina personuppgifter lämnas ut till samarbetspartners endast i undantagsfall.

Du har rätt att skriftligen utan kostnad begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuella felaktiga uppgifter om dig. Du kan också spärra uppgifterna mot marknadsföring.

Om du så önskar spärra dina uppgifter, maila oss på klubbchef[at]saltsjobadensif.se.