*SKIDARENAN ÄR STÄNGD FÖR SÄSONGEN 2022/23*

SPÅRSYSTEM

Spåret är fullt utbyggt totalt 2,4 km långt och det finns elljus utmed hela banan. Vi bygger ut spåret i etapper allteftersom vi producerar snön. Första etappen är normalt ca 400 meter, den andra ca 1,1 km och fullt utbyggt alltså 2,4 km. Sträckningen är lätt kuperad med ett par lättare stigningar. Banan passar väl för mindre vana åkare.

Banans åkriktning är högervarv (motsols). All åkning är enkelriktad, oftast två spår i bredd plus utrymme för skejt. Långsammare åkare väljer det högra spåret, lite snabbare åkare väljer det vänstra..

Information om spårstatus

Vi informerar ALLTID på Facebook om spårstatus, eventuella tillfälliga ändringar av öppettiderna och annat av vikt för dig som åkare.

 Vid normala väderförhållanden prepareras spåren dagligen alternativt vid behov. Prepareringen sker oftast i anslutning till stängning (söndag – torsdag kl. 21.00, fredag till lördag kl. 18.00). Var uppmärksam i anslutning till arbetsfordon.

Visa hänsyn och respekt 

Om pistmaskinen är ute när spåret är öppet ber vi er visa hänsyn och respekt både för pistmaskinförare och avspärrningar. Vi vill inte ha åkare tätt inpå arbetsfordonen! Vi arbetar med spåren för att ge er åkare så bra förhållanden som möjligt och då kan det innebära att ni får åka på kortare delar av spåret när vi arbetar med dem.